Repræsentantskabet

Medlemmer af Den Selvejende Institution Æglagerets repræsentantskab pr. maj 2017

Steen Gildberg
Anette Hartmann
Christian Bisgaard
Peter Haugaard
Mogens Christiansen
Flemming Nybro Sørensen
Jan Ibsen
Jørgen Jensen
Agnete Seidelin
Svend Ebbe Jørgensen
Willy Lisby
Vagn Gotfredsen
Tove Fisker
Jørgen Fokdal
Michael Abel
Eskil Vagn Olsen
Kim Wolstrup
Jakob Schiøtt
Jens Ole Jakobsen
Signe Frost Vanggaard
Karen Munk-Nielsen