Historie

Historisk kan Holbæk Kunstforening føres tilbage til stiftelsen den 19. maj 1933. Blandt stifterne var maleren Sigurd Swane, en markant holbækker Albert Thomsen samt de lokale malersøstre Karen og Ellen Margrethe Jensen.
Udstillingerne blev dengang afholdt på Holbæk Museum, og medlemmerne måtte bøde 6 kr. for medlemskabet.
I 1980 erhvervede foreningen Æglageret, hvor tidligere Odense Ægforretning havde haft til huse. Et større restaureringsarbejde fulgte, før dørene kunne slås op til byens nye udstillingssted.
Arbejdet med at forbedre Æglageret er en proces, der endnu ikke er helt afsluttet. I 2004 indviedes et nyt og forbedret indgangsparti, og det er endvidere håbet, at loftet på sigt kan blive gennemgribende restaureret.
I 2012 blev butikken og kælderen renoveret bl.a. med midler fra Real Dania.
Gennem årene har et bredt udsnit af primært danske kunstnere udstillet på Æglageret. Blandt de tidligere navne kan nævnes Henry Heerup, Carl-Henning Pedersen og Karl Åge Riget.
Fra de senere års udstillinger kan nævnes Bodil Manz, Jørgen Nash, Frodo Mikkelsen og Jesper og Lillian Neergaard.