Historie om Odense Ægforrretning

Det undrer mange af kunstforeningens besøgende, at der står Odense Ægforretning A/S på gavlen over indgangsdøren. Men det smukke hus er opført af Odense Ægforretning – helt nøjagtigt i 1921 efter tegning af arkitekt Vilhelm Olsen. Firmaet, der var Danmarks største private ægforretning – grundlagt 1. marts 1886 som eksportfirma, primært med England som marked – var i 1931 vokset til at være Danmarks største ægeksportør med ca. 25 % af landets ægeksport.
I 1800-tallets slutning indløb klager – specielt fra England – over den ringe kvalitet, danske æg havde. En avis skrev: „Something is rotten in the state of Denmark“ – og en købmand tilføjede: “- at danskerne, der ellers sætter pris på kvalitet, fordrer af os, at vi skal lukke øjnene og holde os for næsen, når vi spiser æg!“. Denne kritik var starten på det, der skulle blive Danmarks 3. største eksportvare.
Det forhold, at man med denne bygning havde større pakkekapacitet, bevirkede at forbrugerne fik leveret mere friske æg, og præserveringskælderen betød større holdbarhed for æg, der var lagt i sommerperioden, men først skulle forbruges senere.

Æglagerets gavl

LINDEVEJ 6 “OPPE”
ÆGPAKKERIETS (ikke ÆGLAGERET) opgave var at indsamle/modtage æg fra områdets producenter, gennemlyse æggene, sortere dem i aktuelle størrelser og pakke dem til forsendelse. Æggene blev hentet af ÆGMANDEN og næsten alle kan, selv i dag, berette lidt om ham. Pakkeriets kapacitet var beregnet til 20 tons æg om ugen, men efter sigende gik der det dobbelte igennem. I højsæsonen var der ca. 20 ansatte (hovedsageligt kvinder) og ca. det halve i vinterhalvåret. Afsendelsen skete normalt pr. lastbil til f.eks. grossist i København eller direkte til Englandsbåden. Også jernbanen blev benyttet. En jernbanevogn kunne rumme 400 kasser à 360 æg (144.000 æg) – en ikke særlig stor ordre. Nogle æg blev sendt med jernbane til de amerikanske styrker i Tyskland – såkaldte ARMYÆG – indtil midt i 1950´erne. Pakkeriet i Holbæk indstillede sin virksomhed ved årsskiftet i 1979/80.

LINDEVEJ 6 “NEDE”
KÆLDEREN var en helt anden verden og var fra før hønsene vidste, at de kunne lægge æg om vinteren. Af de mange sommeræg blev en stor del præserverede dvs. nedsænket i kalkvand. De 30 kummer kunne rumme 3 mio. æg. Efter lysning/sortering „oppe“, blev alle præserveringsæg klinket (håndslået mod hinanden) for at afsløre revner. Derefter blev de anbragt i 200 stk. rammer og i elevatoren hisset ned i kælderen i vogne, der kunne rumme 2000 stk. I dag kan man få et indtryk af én fuld kumme. „Gang med 30 og tilsæt lidt fantasi, så…“. Nedlægningen var den lette del af præserveringen. Efter 6-8 måneder skulle æggene op fra det våde element og ud på markedet. Et hårdt og vådt arbejde i dunkel belysning. Arbejdsdag: 10 timer eller mere. Og op med elevatoren. 1 vogn med æg = 150 kg. En lille ordre kunne medføre elevatorløftearbejde på over 5,5 tons. Mange gange 10-12 tons armarbejde.
Vi har udført forsøg med præserverede æg i dag. Smag og konsistens svarer helt til friske æg. Naturligvis var æggene gode. Kunden havde krav på et „fuldgyldigt“ æg – også om vinteren. Præserveringen sluttede her i huset i 1950´erne.

træ

Æglagerets gamle have
I Æglagerets have står nogle af byens ældste træer.
Bl.a. to fredede amerikanske platantræer fra 1845, der står ud mod Lindevej. I havens vestlige hjørne står to smukke gamle kastanjetræer.
Den runde kreds med brosten er medlemmernes og sponsorernes gave til Æglagerets 75 års jubilæum i 1996.
Æglagerets gamle have er et fredeligt åndehul for alle byens borgere. Haven kan nydes i åbningstiden.