Bestyrelse

Hvis man ønsker at kontakte et bestyrelsesmedlem fra Den Selvejende Institution Æglageret, skal man sende mail til:
E-mail: info@aeglageret.dk

Formand
Jørgen Fokdal

Næstformand
Jan Ibsen

Kasserer
Jørgen I. Jensen

Medlem
Anette Hartmann

Medlem
Michael Abel